top of page
דבר מנכ"ל

החברה הכלכלית משמשת כגשר וכלי לפיתוח וקידום העירייה באמצעות יזמות עסקית ופיתוח כלכלי. כחלק מתפקידי אני רואה את החברה הכלכלית יקנעם כאחראית לייצור ולעידוד יוזמות כלכליות , קידום פרוייקטים כלכליים לרווחת התושבים  אשר יבטיחו תשואה חיובית ציבורית וכלכלית.

כמי שמוביל את החברה הכלכלית ביקנעם, וכמי שגדל והתחנך ביקנעם , אני רואה מחוייבות רבה שהחברה ברשותי תשתמש מנוע צמיחה מקצועי בעבור העירייה ובעבור תושבי העיר וזאת כחלק  מהחזון המדיניות אותה מוביל ראש העיר לאורך שנים רבות.

החברה הכלכלית יקנעם נמצאת בצמיחה מתמדת וממשיכה להרחיב את תחומי פעילותה ומובילה בהצלחה תכנון וביצוע של מיזמים חדשים לקידום ההתפתחות של העיר.

איכות החיים של תושבי יקנעם עומדת בראש סדר העדיפויות של החברה הכלכלית ואנו פועלים  מתוך ערכים של: מקצועיות, ייזמות,  יצירתיות ושייכות.

 

בברכה,

בועז שלמה

מנכ"ל החברה הכלכלית  

מנכל.jpg
bottom of page