top of page
מבוא כרמל
Digital social media


פארק תעשיה ומדע "מבוא כרמל" ממוקם בקצה הצפוני של כביש 6.
הפארק הוא מיזם משותף לארבע רשויות שכנות: עיריית יקנעם, מועצה אזורית מגידו, מועצה מקומית דליית אל כרמל ומועצה מקומית עוספיא.
הרעיון ההומאני העומד בבסיסו של הפרויקט הוא קירוב לבבות, ואיחוד משאבים בין ההתיישבות העירונית והעובדת ובין המגזר היהודי והדרוזי.
הפארק ממוקם במרחק נסיעה קצר ממרכזי אוכלוסיה איכותיים ובהם מרכזי פיתוח, גופי אקדמיה ומחקר ומרכזי בריאות ובתי חולים. הפארק נמצא באמצע הדרך בין המרכז לגליל. השלמת פיתוח תשתיות כביש 6 ושלוחת הרכבת מחיפה לבית שאן מעצימות את הנגישות לפארק כבר בטווח השנים הקרובות.
שטח הפארק כולל כ-1000 דונם מתוכם יפותחו בשלבים הראשונים כ-550.
הפארק מתוכנן לפי אמות מידה סביבתיות בינלאומיות תוך הקפדה על שמירת איכות הסביבה והוא מהווה הזדמנות ייחודית ליצירת ערך מוסף גבוה למפעלי תעשייה, לתעשיות היי טק וקליין טק וליזמי נדל"ן.

פארק 1.jpg
פארק 2.jpg
bottom of page