top of page
דבר ראש העיר

מראשית דרכי בראשות הישוב ידעתי שלהקמת חברה כלכלית יתרונות רבים, וכפועל יוצא מכך נלחמתי להקימה, ולהקימה כחברה לכל דבר ולא כמלכ"ר. לשמחתי מע"מ ומס הכנסה הכירו בחברות הכלכליות כמי שיכולות לפעול כמו כל חברה אחרת.

חברה כלכלית בתפיסתי, חוסכת כספים ומשאבים רבים על ידי כך שהיא יכולה להוציא אל הפועל פרויקטים מגוונים עבור העירייה, וביניהם פרויקטים לפיתוח תשתיות ותברואה. בכך מהווה החברה ערך מוסף חשוב מאוד עבור הרשות.

החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם ביצעה ומבצעת פרויקטים רבים ביישוב בעלות של עשרות מיליוני ₪.

החברה הקימה את הקאנטרי פארק בעיר בעלות של כ- 40 מיליון ₪.

החברה מובילה את פיתוח התשתיות בפארק ההיי טק הצפוני(מנסורה) בלמעלה מ – 40 מיליון ש"ח.

כיום מבצעת החברה בשכונה הירוקה שער הגיא פרויקטים עבור משרד הבינוי והשיכון בכ- 50 מיליון ₪

בנוסף לאלו, מנהלת החברה הכלכלית גם את נושא התברואה ופינוי האשפה ביישוב.

כמי שגולשים באתר, אני בטוח שתמצאו בו עניין ותקבלו מידע רב עבור עבודות החברה בעיר.

 

בברכה

סימון אלפסי

ראש העיר

                                                                                                                                        

ראש העיר.jpg
bottom of page