מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

הורדה
מועד הגשה
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מס מכרז
20.1.2022 שעה:12:00
למתן שירותי טיאוט וניקוי רחובות ביקנעם
1/2022
13.2.2022 שעה:12:00
לרכישת משאית אשפה עבור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ
2/2022