מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

הורדה
מועד הגשה
20.6.22 שעה 14:00
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מס מכרז
29/5 שעה 11:00
שיפוץ מרכז הפעלה בחירום
3/22