top of page
מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

הורדה
מועד הגשה
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מס מכרז
26.10.23 שעה 12:00
השכרת חניות בפארק ההיי טק צפון יקנעם
3/23
כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך מיגון קווי הולכה של תשתיות אנרגיה בע"מ בחניון צמ"ה יקנעם
29.02.24 שעה 12:00
השכרת חניות בחניון "אחי אילת" פארק ההיי טק צפון יקנעם
1/24
bottom of page