מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

הורדה
מועד הגשה
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מס מכרז