top of page
מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

הורדה
מועד הגשה
20.6.22 שעה 14:00
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מס מכרז
29/5 שעה 11:00
שיפוץ מרכז הפעלה בחירום
3/22
15.1.23 שעה 12:00
השכרת חניות בפארק הייטק יקנעם
5/22
26.2.23 שעה 12:00
12/02/23 שעה: 9:00
לביצוע עבודות פיתוח והקמת גנים בפארק ההיי טק יקנעם
1/23
26.2.23 שעה 12:00
1/03/23 שעה: 10:00
לביצוע עבודות הקמת חניון בכביש 70
2/23
bottom of page