מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

הורדה
מועד הגשה
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מס מכרז
16.8.2020 שעה 12:00
4/4/21 שעה 12:00
28/2 שעה 10:00
18/3 שעה 10:00
השכרת חניון ברחוב הקידמה (מגרש מעון יום)
לביצוע עבודות נגישות כוללניות בבתי הספר היסודים
הפעלה ותחזוקה של בריכת השחייה העירונית ביקנעם
5/20
1/2021
2/2021