top of page
שער הגיא - שכונה ירוקה
שער הגיא.jpg

בשכונה האקולוגית "שער הגיא" נמצאות בשלבי בניה- 1,500 יחידות דיור. גודלה של השכונה הוא כ- 500 דונמים, וגודלה הממוצע של כל דירה בה הוא  כ-100 מ"ר. השכונה ממוקמת בשטח שבין מושב עין העמק, מושב אליקים והשכונה המערבית של יקנעם.

מרכיבי הבנייה בשכונה הינם ידידותיים לסביבה תוך שימוש בחומרי בנייה מתכלים. תהליך הקמת הבניין נעשה  במינימום חציבה. הגגות נבנים באופן המאפשר בניית גינות על הגג דבר שיחסוך בקרקע. התאורה ברחובות  היא סולארית. בשכונה נבנה מערך שבילים ירוקים לעידוד ההליכה הרגלית. שבילי השכונה יחוברו ליער אליקים ולפארק הביוספריה רמות מנשה.

נושא החיסכון במים אף הוא בעל חשיבות רבה,   ובשכונה יהיה ניצול של מי נגר עילי ע"י תכנון וניתוב מערכת הדרכים.

33.jpg
44.jpg
שער הגיא 2.jpg
שער גיא 3.jpg
שכונת שער הגיא.jpg
bottom of page