top of page
חזון החברה

החברה הכלכלית היא הזרוע הביצועית המרכזית לפיתוח כלכלי וטיפוח העיר יוקנעם. באמצעות מקצועיות, שייכות, יזמות ויצירתיות, למען רווחת העיר ותושביה. 

Modern Office

מטרות החברה  הכלכלית:


 ליזום פרויקטים חדשניים ומניבים תוך שימת דגש על ביצוע מקצועי, עמידה בתקציב  ולוחות זמנים עד גמר ביצוע.
לתכנן פרויקטים ציבוריים מחוללי שינוי במרחב העירוני למען פיתוחה של העיר. לפתח ולהשביח את תחמי האחריות והניהול של החברה הכלכלית במטרה לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלהם באופן מיטיבי למען רווחת העיר ותושביה. לנהל את החברה, עובדיה ותחומי אחריותה מתוך תחושת שייכות, קשב והתייחסות לדרישות החברתיות והכלכליות של העיר.

ערכים מובילים

  • מקצועיות

  • שייכות

  •  יזמות

  • יצירתיות

 

מטרות על:

  •  ליזום פרויקטים חדשניים ומניבים תוך שימת דגש על ביצוע מקצועי,   עמידה בתקציב

  •  ולוחות זמנים עד גמר ביצוע.

  •  לתכנן פרויקטים ציבוריים מחוללי שינוי במרחב העירוני למען פיתוחה   של העיר.

  •  לפתח ולהשביח את תחמי האחריות והניהול של החברה הכלכלית במטרה לממש את

  •  הפוטנציאל הכלכלי שלהם באופן מיטיבי למען רווחת העיר ותושביה.

  •  לנהל את החברה, עובדיה ותחומי אחריותה מתוך תחושת שייכות, קשב    והתייחסות  לדרישות החברתיות והכלכליות של העיר.

bottom of page