דוחות כספיים
לעיונכם דו"חת כספיים של החברה: 
דו"ח לשנת 2015 להורדה לחצו >>
דו"ח לשנת 2016  להורדה לחצו >>
דו"ח לשנת 2017 להורדה לחצו >>
דו"ח לשנת 2018 להורדה לחצו >>
דו"ח לשנת 2019 להורדה לחצו >>