top of page
תברואה וגזם

מחלקת התברואה אחראית על מתן מענה לתושבי העיר יקנעם בתחומי פינוי אשפה, ניקיון העיר, פינוי גזם ופסולת, יצירת מודעות סביבתית ירוקה, שרותי וטרינריה ובריאות הציבור בצורה מיטבית באופן רציף וללא פשרות. 

אגף התברואה מאמין שתפקידו המרכזי לדאוג לרווחת התושב וחזות העיר, תוך שאיפה למצוינות, מעורבות ושיתוף פעולה בין עובדי המחלקה ואזרחי העיר.

הערכים המרכזיים של אגף התברואה: ערך השירות, ערך הצוות, וערך ההתקדמות וערך המצויינות.

היעד המרכזי לשנת 2019: שיפור והתייעלות ברמת השירות הניתן לתושב.

מזכירת תברואה

החברה הכלכלית יקנעם.

ט"ל:  04-9596140

פקס: 04-9590877

מייל tavroa@yoqneam.org.il  

מנהל מחלקת תברואה
מזכירה
רכז תלונות 106
טרקטור
משאיות אשפה
צוות רכוב טרקטורנים
טיאוט ידני
תברואה.jpg
טיאוט מכני
bottom of page