top of page
דרושים

דרושים לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם

הורדה
מועד הגשה
תיאור התפקיד
תפקיד
פועל ניקיון תברואה
פועל ניקיון תברואה
21.3.2022 ,שעה 12:00
רכז תחזוקה פארק הייטק ומבני החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם
רכז תחזוקה
bottom of page