חברי דירקטוריון

סימון אלפסי -ראש הרשות יו"ר

מורן זיסר – חברת מועצה

יעל בן שבת- חברת מועצה

מוניק קונפינו –עובדת ציבור מנכ"לית עירייה

לירון סולומון –עובד ציבור גזבר עירייה 

עליזה פדידה – נציגת ציבור 

משה הרשקוביץ- נציג ציבור

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם